Công tác chuẩn bị ngày Khai Hội Festival Biển Nha Trang 2015 – HTV7

Công tác chuẩn bị ngày Khai Hội Festival Biển Nha Trang 2015 tại White Sand Dốc Lết được phát trên HTV7 trong chương trình Năng động du lịch Việt ngày 07/07/2015.