ĐẶT PHÒNG

 • NGÀY ĐẾN
 • NGÀY ĐI
 • Số phòng
  Người lớn
  Trẻ em
 • Đăng kí nhận email
 • Thông Báo Tuyển Dụng

  1. Nhân viên kinh doanh
  2. Trưởng bộ phận FOM
  3. Trưởng bộ phận House keeping
  4. Trưởng bộ phận FBM
  5. Lễ tân tiếng Nga